De Lessen

Leerlingvolgsysteem
                                                        © Stichting Nederlandse School Hong Kong 2016-2017
De volgende Cito-toetsen worden gebruikt: Groep 1 en 2: Taal voor kleuters Groep 3:   Spelling, Begrijpend lezen, AVI, Woordenschat, DMT (Drie Minuten Test) Groep 4 t/m 8: Spelling, Begrijpend lezen, AVI, Woordenschat, DMT (tot en met groep 5)
Samen met de observaties door de leerkrachten in de reguliere lessen, geven deze toetsen een goede signalering, diagnose en inzicht in de taalontwikkeling van de leerling. Het leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht in staat om de ontwikkeling van de leerling te volgen en hulp te bieden waar nodig. Op schoolniveau worden er overzichten gemaakt van de behaalde resultaten, die worden besproken door het leerkrachtenteam en het bestuur.
Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Toetsen bestaan zowel uit methode gebonden als uit methode-onafhankelijke toetsen (o.a. Cito), waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal en lezen ingeschaald worden.

De Lessen

Leerlingvolgsysteem
Stichting Nederlandse School Hong Kong
© Stichting Nederlandse School Hong Kong 2016-2017
Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Toetsen bestaan zowel uit methode gebonden als uit methode-onafhankelijke toetsen (o.a. Cito), waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal en lezen ingeschaald worden.
De volgende Cito-toetsen worden gebruikt: Groep 1 en 2: Taal voor kleuters Groep 3:   Spelling, Begrijpend lezen, AVI, Woordenschat, DMT (Drie Minuten Test) Groep 4 t/m 8: Spelling, Begrijpend lezen, AVI, Woordenschat, DMT (tot en met groep 5)  
Samen met de observaties door de leerkrachten in de reguliere lessen, geven deze toetsen een goede signalering, diagnose en inzicht in de taalontwikkeling van de leerling. Het leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht in staat om de ontwikkeling van de leerling te volgen en hulp te bieden waar nodig. Op schoolniveau worden er overzichten gemaakt van de behaalde resultaten, die worden besproken door het leerkrachtenteam en het bestuur.